Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tjörn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bleket-Klädesholmen 1018 13,6% 24,0% 30,4% 32,1% 6,0% 51,2% 48,8% 0,3% 2,2%
Dyrön 215 14,4% 15,3% 25,1% 45,1% 8,8% 48,4% 51,6%   3,3%
Klövedal 1199 11,3% 23,6% 27,5% 37,6% 5,6% 52,8% 47,2% 0,4% 2,3%
Rönnäng 1163 18,6% 25,7% 26,0% 29,8% 8,4% 50,6% 49,4% 0,3% 1,4%
Skärhamn 1 1501 16,1% 25,8% 28,7% 29,4% 7,6% 50,5% 49,5% 0,2% 1,9%
Skärhamn 2 1171 14,5% 23,8% 27,9% 33,7% 6,6% 49,9% 50,1% 0,5% 1,9%
Stenkyrka 1 919 18,5% 30,0% 24,7% 26,8% 8,8% 49,7% 50,3% 0,2% 1,1%
Stenkyrka 2 1042 16,9% 26,6% 29,5% 27,1% 7,0% 53,1% 46,9% 0,6% 1,0%
Valla 1 1129 13,9% 31,3% 21,2% 33,7% 7,2% 50,5% 49,5% 0,2% 3,4%
Valla 2 1230 14,6% 29,5% 26,7% 29,3% 6,4% 51,7% 48,3% 0,7% 0,7%
Valla 3 1397 18,0% 32,1% 29,1% 20,8% 9,9% 49,4% 50,6% 0,2% 1,8%
Åstol 175 9,7% 12,0% 26,3% 52,0% 4,0% 50,3% 49,7% 0,6% 3,4%
Tjörn 12159 15,5% 26,9% 27,2% 30,5% 7,4% 50,9% 49,1% 0,3% 1,8%

http://www.val.se