Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Orust

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gullholmen 203 8,4% 9,9% 33,5% 48,3% 3,4% 52,2% 47,8%   4,9%
Långelanda 1 1091 13,6% 32,2% 26,6% 27,7% 6,0% 52,2% 47,8% 0,3% 1,8%
Långelanda 2 1345 14,2% 26,1% 23,5% 36,2% 6,3% 47,3% 52,7% 0,5% 2,0%
Mollösund 224 7,1% 15,2% 28,6% 49,1% 3,1% 52,7% 47,3% 0,4% 2,2%
Morlanda Västra 641 11,1% 17,2% 31,7% 40,1% 6,2% 51,3% 48,7% 0,2% 2,7%
Morlanda Östra 1427 11,1% 23,4% 26,2% 39,2% 5,0% 50,7% 49,3% 0,4% 1,6%
Myckleby 975 11,8% 27,0% 29,5% 31,7% 4,8% 51,8% 48,2% 0,6% 1,5%
Röra Västra 924 14,1% 22,7% 25,4% 37,8% 8,3% 48,8% 51,2%   1,0%
Röra Östra 1450 16,7% 27,2% 24,7% 31,4% 7,7% 47,7% 52,3% 0,8% 1,4%
Stala 1640 16,2% 28,4% 27,8% 27,6% 7,1% 52,0% 48,0% 0,5% 2,0%
Tegneby 1108 14,5% 23,8% 29,8% 31,9% 7,6% 53,5% 46,5% 0,1% 0,9%
Torp 1238 14,7% 29,3% 28,4% 27,6% 7,1% 51,3% 48,7% 0,8% 1,6%
Orust 12266 13,8% 25,8% 27,2% 33,2% 6,5% 50,6% 49,4% 0,4% 1,7%

http://www.val.se