Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tanum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bullaren 1141 15,0% 25,2% 29,0% 30,8% 8,0% 53,6% 46,4% 1,0% 1,0%
Fjällbacka 1156 12,7% 22,1% 27,6% 37,6% 4,7% 49,1% 50,9% 0,3% 3,3%
Grebbestad 1944 18,7% 26,0% 26,6% 28,7% 8,5% 49,7% 50,3% 0,4% 2,9%
Hamburgsund 1546 13,5% 21,8% 27,4% 37,4% 6,7% 49,9% 50,1% 0,7% 2,3%
Kville-Rabbalshede 1218 18,1% 27,1% 26,4% 28,5% 8,0% 51,5% 48,5% 0,4% 1,0%
Tanum-Lur 1177 12,5% 27,3% 24,9% 35,3% 5,4% 51,2% 48,8% 1,0% 2,6%
Tanumshede 1649 19,3% 27,4% 23,0% 30,3% 7,3% 48,9% 51,1% 0,3% 1,2%
Tanum 9831 16,0% 25,3% 26,3% 32,4% 7,1% 50,4% 49,6% 0,5% 2,1%

http://www.val.se