Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dals-Ed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dals-Ed 1 1433 17,7% 26,7% 20,9% 34,8% 6,6% 47,7% 52,3% 0,6% 2,0%
Dals-Ed 2 1153 20,3% 30,4% 23,5% 25,8% 8,4% 52,4% 47,6% 0,1% 1,4%
Håbol 191 11,5% 20,9% 34,6% 33,0% 5,2% 52,9% 47,1% 0,5% 0,5%
Nössemark 142 8,5% 23,2% 26,8% 41,5% 4,2% 53,5% 46,5% 2,1% 4,9%
Rölanda 344 13,4% 30,2% 25,9% 30,5% 4,1% 55,5% 44,5%   0,9%
Töftedal-Gesäter 236 14,4% 22,0% 31,8% 31,8% 9,3% 54,7% 45,3% 1,7% 2,1%
Dals-Ed 3499 17,2% 27,5% 23,9% 31,4% 6,9% 51,0% 49,0% 0,5% 1,7%

http://www.val.se