Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ale

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alafors 1451 17,2% 34,5% 23,7% 24,7% 10,0% 51,0% 49,0% 0,1% 1,7%
Bohus norra 1089 24,2% 34,0% 20,3% 21,5% 9,2% 52,5% 47,5% 0,3% 2,2%
Bohus södra 1274 18,3% 35,3% 19,4% 27,0% 9,2% 49,8% 50,2% 0,6% 0,9%
Nol norra 1532 26,3% 35,1% 19,6% 19,0% 10,9% 51,8% 48,2% 0,5% 0,8%
Nol södra 1071 18,1% 36,2% 25,9% 19,8% 8,7% 49,3% 50,7% 0,7% 1,1%
Nödinge centrum 1622 22,5% 32,2% 21,7% 23,6% 9,6% 46,7% 53,3% 0,7% 2,4%
Nödinge södra 1361 11,3% 42,4% 17,2% 29,1% 5,6% 49,8% 50,2% 0,6% 0,7%
Nödinge östra 1066 13,5% 43,2% 20,9% 22,3% 8,5% 50,7% 49,3% 0,8% 0,8%
Skepplanda norra - Hålanda 1032 17,2% 31,4% 26,8% 24,5% 9,0% 53,7% 46,3% 0,8% 1,1%
Skepplanda västra 1149 19,1% 32,6% 25,8% 22,4% 9,7% 50,7% 49,3% 0,7% 1,4%
Skepplanda östra 1552 17,5% 32,4% 23,5% 26,6% 7,6% 49,0% 51,0% 0,5% 1,4%
Starrkärr 1321 17,9% 35,4% 27,6% 19,2% 8,6% 53,1% 46,9% 1,0% 1,6%
Surte norra 1169 20,9% 32,9% 20,2% 26,0% 7,5% 51,9% 48,1% 1,0% 1,6%
Surte södra 1048 18,3% 34,5% 23,7% 23,5% 8,6% 52,1% 47,9% 0,9% 1,9%
Älvängen centrum 1047 15,3% 37,7% 15,4% 31,6% 8,4% 46,5% 53,5% 0,7% 1,1%
Älvängen norra 1040 17,6% 36,9% 25,1% 20,4% 8,8% 49,5% 50,5% 0,5% 0,9%
Älvängen södra 1149 14,7% 43,3% 20,7% 21,2% 9,0% 51,7% 48,3% 0,3% 1,0%
Ale 20973 18,4% 35,8% 22,1% 23,7% 8,8% 50,5% 49,5% 0,6% 1,3%

http://www.val.se