Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lerum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lerum 1 14461 15,9% 37,0% 22,2% 24,8% 8,7% 48,1% 51,9% 0,5% 2,0%
Lerum 2 14773 16,3% 37,4% 23,1% 23,1% 8,9% 50,2% 49,8% 0,6% 1,6%
Lerum 29234 16,1% 37,2% 22,7% 24,0% 8,8% 49,1% 50,9% 0,6% 1,8%

http://www.val.se