Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vårgårda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Algutstorp-Landa 887 17,6% 34,6% 22,1% 25,7% 8,9% 52,1% 47,9% 0,5% 0,1%
Hol M Fl. Förs 1093 16,0% 33,0% 27,6% 23,3% 6,4% 52,2% 47,8% 0,1% 1,2%
Kullings-Skövde 1 1117 16,0% 30,9% 26,7% 26,4% 8,9% 50,9% 49,1% 0,1% 0,9%
Kullings-Skövde 2 1450 21,2% 26,6% 21,9% 30,4% 8,5% 48,1% 51,9% 0,1% 1,9%
Kullings-Skövde 3 1322 24,3% 27,2% 19,7% 28,9% 10,7% 48,8% 51,2% 0,1% 1,2%
Lena M. Fl. Förs 1216 17,7% 36,7% 25,8% 19,8% 7,5% 51,6% 48,4% 0,7% 0,9%
Nårunga-Ornunga 1347 16,8% 30,4% 27,8% 25,0% 8,2% 50,9% 49,1% 0,5% 1,1%
Vårgårda 8432 18,7% 31,0% 24,5% 25,8% 8,5% 50,5% 49,5% 0,3% 1,1%

http://www.val.se