Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bollebygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bollebygd Syd 1648 17,5% 33,6% 23,7% 25,2% 8,5% 48,1% 51,9% 0,4% 1,0%
Bollebygd Väst 1373 13,4% 36,4% 27,9% 22,3% 6,3% 52,2% 47,8% 1,0% 0,9%
Bollebygd Öst 1414 13,2% 32,3% 24,3% 30,2% 6,7% 49,0% 51,0% 0,8% 2,2%
Olsfors 1175 17,3% 30,3% 27,2% 25,2% 8,7% 51,4% 48,6% 0,9% 2,2%
Töllsjö 937 14,2% 34,6% 25,6% 25,6% 8,1% 52,0% 48,0% 0,3% 1,4%
Bollebygd 6547 15,2% 33,5% 25,6% 25,7% 7,6% 50,3% 49,7% 0,7% 1,5%

http://www.val.se