Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Grästorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grästorps Landsbygd 1626 14,4% 30,9% 29,0% 25,7% 8,0% 52,5% 47,5% 0,6% 0,7%
Grästorps Norra 1459 22,1% 25,2% 22,4% 30,3% 9,0% 49,6% 50,4% 0,3% 1,2%
Grästorps Södra 1401 14,5% 27,5% 26,3% 31,8% 7,1% 49,4% 50,6% 0,3% 1,1%
Grästorp 4486 16,9% 28,0% 26,0% 29,1% 8,0% 50,6% 49,4% 0,4% 1,0%

http://www.val.se