Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gullspång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Amnehärads Norra 1519 12,2% 23,0% 29,0% 35,8% 5,6% 50,2% 49,8% 0,8% 1,1%
Amnehärads Södra 887 11,0% 21,5% 31,7% 35,7% 5,6% 52,0% 48,0% 0,6% 1,0%
Hova 1648 13,9% 22,9% 29,4% 33,8% 6,8% 51,1% 48,9% 1,0% 0,7%
Gullspång 4054 12,6% 22,6% 29,7% 35,0% 6,1% 51,0% 49,0% 0,8% 0,9%

http://www.val.se