Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bengtsfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nordvästra 1637 15,9% 24,5% 23,8% 35,7% 7,0% 48,8% 51,2% 0,5% 1,7%
Nordöstra 1467 14,7% 24,1% 27,3% 33,9% 6,4% 51,2% 48,8% 0,9% 2,2%
Norra 1662 13,4% 26,5% 24,2% 35,9% 6,8% 50,7% 49,3% 0,5% 1,4%
Sydvästra 1175 15,7% 26,0% 26,1% 32,1% 6,7% 52,7% 47,3% 0,9% 1,2%
Sydöstra 1445 18,1% 23,6% 25,8% 32,5% 8,0% 50,3% 49,7% 1,2% 2,1%
Bengtsfors 7386 15,5% 24,9% 25,4% 34,2% 7,0% 50,6% 49,4% 0,8% 1,7%

http://www.val.se