Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mellerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bolstad 965 15,8% 26,0% 29,8% 28,4% 8,2% 55,5% 44,5% 0,4% 1,1%
Fagerlid/Järn 1664 15,5% 26,7% 27,3% 30,5% 7,2% 50,6% 49,4% 0,1% 1,1%
Mellerud/Holm 1762 21,7% 22,4% 20,7% 35,2% 9,4% 47,4% 52,6% 0,3% 1,4%
Rostock/Dalskog/Ör 1601 15,6% 24,3% 28,4% 31,7% 6,2% 50,9% 49,1% 0,9% 2,0%
Skållerud 985 9,0% 19,4% 29,4% 42,1% 4,7% 51,7% 48,3% 0,8% 1,8%
Mellerud 6977 16,2% 24,0% 26,5% 33,3% 7,3% 50,7% 49,3% 0,5% 1,5%

http://www.val.se