Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lilla Edet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Göta 905 20,3% 31,8% 28,0% 19,9% 8,7% 52,3% 47,7% 1,2% 2,1%
Hjärtum-Utby 1282 12,9% 29,4% 30,7% 26,9% 5,5% 52,7% 47,3% 0,4% 2,2%
Lilla Edet Norra 1120 18,4% 30,0% 25,4% 26,2% 7,9% 49,9% 50,1% 1,2% 2,8%
Lilla Edet Södra 1777 17,0% 27,6% 23,9% 31,5% 7,8% 49,8% 50,2% 1,0% 1,4%
Lödöse-Tunge 1420 21,5% 33,1% 21,5% 23,8% 9,4% 48,7% 51,3% 0,8% 1,7%
Nygård-Prässebo 1123 18,3% 32,4% 27,6% 21,7% 9,2% 53,5% 46,5% 0,7% 1,2%
Ström 1158 18,1% 31,3% 24,4% 26,3% 7,6% 53,4% 46,6% 0,5% 0,8%
Västerlanda 1098 15,8% 31,8% 31,5% 20,9% 6,6% 53,6% 46,4% 1,3% 0,7%
Lilla Edet 9883 17,7% 30,7% 26,3% 25,2% 7,8% 51,5% 48,5% 0,9% 1,6%

http://www.val.se