Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mark 1 12849 17,5% 29,8% 23,7% 29,1% 8,3% 49,3% 50,7% 0,5% 1,1%
Mark 2 13221 17,0% 29,7% 26,4% 27,0% 8,1% 50,1% 49,9% 0,5% 1,1%
Mark 26070 17,2% 29,7% 25,1% 28,0% 8,2% 49,7% 50,3% 0,5% 1,1%

http://www.val.se