Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svenljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hillared-Sexdrega-Roasjö 1819 14,9% 31,8% 26,2% 27,2% 6,5% 51,3% 48,7% 0,6% 1,0%
Högvad-Örsås-Revesjö 1733 14,7% 24,6% 27,4% 33,4% 7,0% 52,5% 47,5% 1,7% 1,5%
Kindaholm 1238 13,2% 25,0% 28,9% 32,9% 6,6% 52,1% 47,9% 1,6% 1,3%
Svenljunga-Redslared 1792 17,2% 27,6% 26,1% 29,1% 8,2% 50,1% 49,9% 0,6% 1,5%
Svenljunga-Ullasjö 1432 16,7% 27,3% 26,0% 30,0% 8,9% 48,2% 51,8% 0,3% 1,4%
Svenljunga 8014 15,4% 27,5% 26,8% 30,3% 7,4% 50,8% 49,2% 0,9% 1,3%

http://www.val.se