Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Herrljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gäsene Östra 1088 16,5% 29,3% 28,5% 25,6% 7,9% 52,3% 47,7% 0,6% 0,6%
Herrljunga Centrum 1784 21,7% 27,6% 21,7% 28,9% 8,5% 47,9% 52,1% 0,6% 1,1%
Herrljunga Västra 1419 15,1% 30,9% 24,9% 29,1% 8,2% 51,4% 48,6% 0,6% 1,4%
Herrljunga Östra 1252 14,4% 27,9% 27,5% 30,3% 7,9% 51,4% 48,6% 0,3% 1,3%
Ljung 1699 16,8% 29,2% 26,5% 27,5% 7,8% 52,4% 47,6% 0,5% 0,5%
Herrljunga 7242 17,2% 28,9% 25,5% 28,4% 8,1% 50,9% 49,1% 0,5% 1,0%

http://www.val.se