Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Arentorp 1315 16,0% 31,0% 28,2% 24,8% 7,2% 51,8% 48,2% 0,4% 0,8%
Kvänum 1673 16,0% 25,6% 27,2% 31,2% 7,1% 51,6% 48,4% 0,3% 1,6%
Larv 1041 15,6% 27,8% 28,7% 28,0% 7,5% 54,1% 45,9% 0,8% 0,7%
Levene 1426 15,8% 27,2% 26,4% 30,6% 8,1% 51,8% 48,2% 0,2% 1,1%
Skarstad 1344 15,3% 30,4% 27,8% 26,4% 6,8% 52,5% 47,5% 0,1% 1,6%
Vara Västra 1890 17,4% 28,6% 23,7% 30,4% 7,8% 47,6% 52,4%   0,8%
Vara Östra 1886 20,3% 26,6% 20,9% 32,2% 8,4% 49,2% 50,8% 0,2% 0,8%
Vedum 1684 17,0% 29,6% 24,9% 28,4% 8,2% 52,4% 47,6% 0,5% 0,9%
Vara 12259 16,9% 28,2% 25,6% 29,3% 7,7% 51,1% 48,9% 0,3% 1,0%

http://www.val.se