Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Götene

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Forshem-Österplana 1701 14,2% 27,5% 28,9% 29,5% 7,3% 50,6% 49,4% 0,8% 1,1%
Götene 1 888 16,7% 30,0% 24,0% 29,4% 7,7% 48,9% 51,1% 0,1% 1,5%
Götene 2 1370 17,8% 22,0% 22,2% 38,0% 7,3% 47,0% 53,0% 0,2% 0,4%
Götene tredje och Holmestad 1447 15,1% 27,0% 29,3% 28,6% 7,6% 51,1% 48,9% 0,1% 0,8%
Källbyorten 1755 13,4% 36,2% 24,5% 25,9% 7,2% 51,2% 48,8% 0,7% 1,1%
Lundsbrunnsorten 1397 15,8% 29,5% 26,4% 28,3% 7,2% 51,8% 48,2% 0,1% 0,9%
Sil-Husaby 1539 13,3% 31,9% 28,7% 26,1% 7,4% 52,3% 47,7% 0,1% 1,3%
Götene 10097 15,0% 29,3% 26,5% 29,2% 7,3% 50,6% 49,4% 0,3% 1,0%

http://www.val.se