Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tibro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tibro 1 1311 24,1% 26,5% 19,5% 29,9% 8,9% 51,6% 48,4% 0,2% 1,0%
Tibro 2 1709 15,4% 26,9% 19,7% 38,0% 7,4% 48,4% 51,6% 0,4% 0,8%
Tibro 3 1330 18,7% 28,7% 25,7% 26,8% 8,8% 51,0% 49,0% 0,2% 0,7%
Tibro 4 1245 15,3% 27,6% 21,0% 36,1% 7,4% 47,9% 52,1% 0,5% 0,8%
Tibro 5 1227 13,2% 29,5% 27,9% 29,4% 6,7% 52,1% 47,9% 0,2% 0,9%
Tibro 6 1502 17,9% 30,3% 27,9% 23,9% 8,4% 51,4% 48,6% 0,4% 1,0%
Tibro 8324 17,4% 28,2% 23,5% 30,9% 7,9% 50,3% 49,7% 0,3% 0,9%

http://www.val.se