Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Töreboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Moholm 1605 15,8% 23,7% 32,2% 28,2% 7,7% 52,8% 47,2% 0,7% 0,7%
Töreboda Norra 1285 20,2% 27,2% 24,2% 28,4% 9,3% 50,0% 50,0% 0,1% 0,8%
Töreboda Sydvästra 1532 20,4% 23,2% 21,5% 34,9% 7,8% 45,2% 54,8% 0,1% 1,4%
Töreboda Östra 1701 13,2% 29,6% 29,0% 28,3% 6,6% 52,6% 47,4% 0,4% 0,9%
Älgarås 967 11,9% 26,9% 26,5% 34,7% 5,8% 54,4% 45,6% 0,6% 0,6%
Töreboda 7090 16,4% 26,1% 26,9% 30,6% 7,5% 50,8% 49,2% 0,4% 0,9%

http://www.val.se