Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Göteborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Göteborg, Centrum 100196 28,0% 35,6% 19,4% 17,1% 7,2% 48,7% 51,3% 0,7% 4,8%
Göteborg, Hisingen 109698 22,3% 36,1% 21,4% 20,2% 7,9% 49,8% 50,2% 0,8% 2,9%
Göteborg, Väster 103212 19,3% 33,8% 22,6% 24,3% 7,5% 47,8% 52,2% 0,7% 3,1%
Göteborg, Öster 95722 25,5% 35,5% 21,6% 17,5% 9,0% 48,8% 51,2% 0,8% 4,4%
Göteborg 408828 23,7% 35,2% 21,2% 19,8% 7,9% 48,8% 51,2% 0,7% 3,8%

http://www.val.se