Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mölndal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mölndal 1 23045 22,2% 36,4% 20,8% 20,6% 7,6% 48,5% 51,5% 0,8% 2,7%
Mölndal 2 23919 16,2% 37,1% 24,6% 22,1% 8,3% 49,8% 50,2% 0,5% 2,0%
Mölndal 46964 19,1% 36,7% 22,7% 21,4% 8,0% 49,2% 50,8% 0,6% 2,4%

http://www.val.se