Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungälv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kungälv västra 17016 15,9% 35,1% 24,3% 24,8% 7,8% 50,6% 49,4% 0,4% 1,4%
Kungälv östra 15646 20,1% 30,1% 22,5% 27,4% 8,5% 48,1% 51,9% 0,6% 1,6%
Kungälv 32662 17,9% 32,7% 23,4% 26,0% 8,1% 49,4% 50,6% 0,5% 1,5%

http://www.val.se