Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lysekil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brastad landsbygd 883 10,5% 30,7% 30,2% 28,5% 5,7% 52,8% 47,2% 0,6% 0,7%
Brastad tätort 1471 13,8% 25,3% 25,7% 35,2% 6,9% 50,3% 49,7% 0,3% 1,5%
Bro 833 15,4% 24,8% 27,5% 32,3% 7,4% 51,1% 48,9% 0,6% 2,3%
Lyse 892 14,3% 24,6% 31,1% 30,0% 7,2% 51,7% 48,3% 0,1% 2,0%
Lysekil Bansvik 933 21,8% 23,0% 28,7% 26,5% 10,1% 47,6% 52,4% 0,8% 3,0%
Lysekil Centrum 1292 19,2% 23,5% 22,9% 34,4% 8,0% 47,0% 53,0% 0,4% 1,9%
Lysekil Dalskogen 1283 15,0% 33,4% 24,0% 27,6% 5,8% 50,0% 50,0% 0,3% 1,6%
Lysekil Kyrkvik 1353 14,0% 18,8% 22,1% 45,1% 6,0% 47,0% 53,0% 0,1% 3,3%
Lysekil Slätten 1323 12,4% 32,6% 27,6% 27,4% 7,3% 49,1% 50,9% 0,4% 1,8%
Skaftö 1288 7,5% 18,2% 30,5% 43,8% 3,6% 49,9% 50,1% 0,5% 4,0%
Lysekil 11551 14,2% 25,4% 26,7% 33,7% 6,7% 49,5% 50,5% 0,4% 2,2%

http://www.val.se