Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Uddevalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Uddevalla norr 20192 18,5% 31,5% 24,8% 25,2% 8,4% 49,4% 50,6% 0,4% 1,6%
Uddevalla söder 20820 20,4% 28,7% 22,6% 28,3% 8,3% 48,2% 51,8% 0,4% 1,6%
Uddevalla 41012 19,5% 30,0% 23,7% 26,8% 8,4% 48,8% 51,2% 0,4% 1,6%

http://www.val.se