Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Strömstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum nord 1837 17,4% 27,4% 21,4% 33,8% 6,5% 46,4% 53,6% 0,5% 5,0%
Centrum syd 1337 18,5% 31,0% 23,0% 27,5% 9,2% 48,2% 51,8% 0,4% 2,2%
Koster 298 8,1% 16,4% 35,6% 39,9% 4,0% 50,3% 49,7% 0,3% 5,0%
Seläter-Hällestrand-Bojar 1243 18,6% 38,1% 25,1% 18,3% 9,6% 53,3% 46,7% 0,4% 3,7%
Skee-Strömstad östra 1440 16,7% 33,2% 23,4% 26,7% 6,5% 53,0% 47,0% 0,6% 2,8%
Strömstad norra 596 14,1% 27,2% 27,0% 31,7% 6,2% 51,8% 48,2% 0,8% 7,2%
Strömstad södra 1354 21,1% 33,0% 20,5% 25,4% 7,9% 48,9% 51,1% 0,4% 3,1%
Tjärnö 548 13,1% 23,2% 25,4% 38,3% 7,1% 49,5% 50,5% 0,7% 2,7%
Strömstad 8653 17,4% 30,7% 23,5% 28,5% 7,5% 49,9% 50,1% 0,5% 3,7%

http://www.val.se