Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg V 15693 17,1% 29,9% 24,6% 28,4% 7,7% 49,4% 50,6% 0,4% 1,8%
Vänersborg Ö 13287 17,7% 30,0% 23,9% 28,5% 7,8% 49,4% 50,6% 0,4% 1,6%
Vänersborg 28980 17,4% 29,9% 24,3% 28,4% 7,8% 49,4% 50,6% 0,4% 1,7%

http://www.val.se