Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Trollhättan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Valkrets 1 Trollhättan Norra 21824 23,2% 31,2% 21,5% 24,1% 9,5% 49,5% 50,5% 0,4% 2,0%
Valkrets 2 Trollhättan Södra 20761 19,0% 32,2% 24,2% 24,6% 8,9% 50,1% 49,9% 0,6% 2,0%
Trollhättan 42585 21,1% 31,7% 22,8% 24,3% 9,2% 49,8% 50,2% 0,5% 2,0%

http://www.val.se