Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Alingsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Alingsås N 15674 17,8% 29,6% 23,9% 28,8% 7,7% 48,9% 51,1% 0,5% 1,8%
Alingsås S 14351 18,6% 32,1% 23,4% 25,9% 7,9% 48,7% 51,3% 0,6% 1,5%
Alingsås 30025 18,2% 30,8% 23,6% 27,4% 7,8% 48,8% 51,2% 0,5% 1,6%

http://www.val.se