Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 1 24323 18,7% 32,8% 22,8% 25,7% 8,5% 49,2% 50,8% 0,5% 1,9%
Borås 2 26284 25,3% 29,7% 21,2% 23,8% 9,2% 47,4% 52,6% 0,6% 2,4%
Borås 3 29829 19,2% 32,8% 22,8% 25,2% 8,5% 49,0% 51,0% 0,6% 1,8%
Borås 80436 21,1% 31,8% 22,3% 24,9% 8,7% 48,6% 51,4% 0,6% 2,0%

http://www.val.se