Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åmål

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tösse - Fröskog - Ånimskog 1684 14,1% 27,9% 27,5% 30,6% 7,6% 51,4% 48,6% 1,1% 1,7%
Åmål centrala 1692 17,6% 21,5% 19,4% 41,5% 8,1% 42,7% 57,3% 0,5% 2,1%
Åmål nordvästra 1465 19,1% 30,4% 26,0% 24,4% 8,8% 49,7% 50,3% 0,3% 1,4%
Åmål norra - Mo 1743 12,6% 28,3% 27,8% 31,4% 5,9% 50,1% 49,9% 0,3% 2,4%
Åmål sydvästra 1629 16,5% 25,4% 22,8% 35,4% 6,6% 48,7% 51,3% 0,2% 1,3%
Åmål södra 1449 17,7% 26,9% 25,2% 30,2% 8,1% 51,3% 48,7% 0,1% 2,8%
Åmål 9662 16,1% 26,7% 24,8% 32,5% 7,5% 48,9% 51,1% 0,4% 1,9%

http://www.val.se