Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lidköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lidköpings Västra 14775 16,7% 31,3% 24,9% 27,1% 8,1% 49,1% 50,9% 0,2% 1,0%
Lidköpings Östra 15745 19,5% 28,9% 23,8% 27,9% 8,3% 49,6% 50,4% 0,2% 1,5%
Lidköping 30520 18,1% 30,0% 24,3% 27,5% 8,2% 49,4% 50,6% 0,2% 1,3%

http://www.val.se