Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ardala 1432 15,4% 28,8% 27,4% 28,4% 7,1% 52,5% 47,5% 0,3% 0,6%
Axvall 1389 16,9% 28,0% 25,6% 29,5% 7,6% 50,3% 49,7% 0,2% 1,7%
Skara 1 1116 24,0% 27,3% 21,7% 27,0% 11,2% 51,0% 49,0% 0,5% 3,9%
Skara 2 1310 18,4% 30,5% 24,4% 26,7% 8,5% 47,0% 53,0% 0,3% 1,5%
Skara 3 1464 20,6% 23,9% 18,3% 37,2% 8,4% 41,7% 58,3% 0,3% 1,6%
Skara 4 2002 22,3% 31,9% 25,5% 20,3% 9,9% 48,9% 51,1% 0,4% 1,4%
Skara 5 1563 19,5% 28,3% 22,9% 29,3% 8,5% 48,4% 51,6% 0,4% 1,3%
Skara 6 1306 22,0% 29,2% 24,7% 24,1% 9,3% 52,2% 47,8% 0,3% 0,6%
Skara 7 1132 20,2% 30,7% 20,1% 28,9% 8,0% 48,8% 51,2% 0,3% 1,2%
Varnhem-Eggby 1665 13,3% 33,1% 26,7% 26,8% 7,4% 50,3% 49,7% 0,5% 1,6%
Skara 14379 19,2% 29,3% 23,9% 27,6% 8,6% 49,0% 51,0% 0,4% 1,5%

http://www.val.se