Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skövde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skövde Norra 20131 21,5% 32,0% 23,8% 22,7% 9,0% 50,1% 49,9% 0,5% 1,5%
Skövde Södra 21244 24,8% 29,8% 20,6% 24,8% 9,7% 49,7% 50,3% 0,4% 1,4%
Skövde 41375 23,2% 30,9% 22,1% 23,8% 9,4% 49,9% 50,1% 0,4% 1,5%

http://www.val.se