Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 1 1503 18,4% 27,9% 27,7% 25,9% 9,4% 48,8% 51,2% 0,7% 1,9%
Hjo 2 1366 12,1% 32,4% 23,2% 32,3% 6,8% 49,9% 50,1% 0,4% 0,8%
Hjo 3 1323 16,8% 28,3% 24,1% 30,8% 7,6% 47,6% 52,4% 0,2% 0,5%
Hjo 4 1448 15,3% 24,4% 19,3% 41,0% 5,9% 47,0% 53,0% 0,5% 0,8%
Hjo 5 660 16,2% 26,8% 29,1% 27,9% 6,8% 51,1% 48,9% 0,3% 1,2%
Hjo 6 693 17,5% 30,7% 30,3% 21,5% 8,4% 55,0% 45,0% 0,7% 0,9%
Hjo 6993 15,9% 28,3% 24,8% 30,9% 7,5% 49,2% 50,8% 0,5% 1,0%

http://www.val.se