Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tidaholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dimbo m.fl. 1400 17,6% 28,4% 26,4% 27,5% 8,0% 50,6% 49,4% 0,1% 0,6%
Hökensås Norra 1566 18,5% 30,5% 30,0% 20,9% 9,6% 50,4% 49,6% 0,4% 1,0%
Hökensås Södra/Västra 1396 17,4% 28,5% 30,4% 23,6% 7,9% 53,7% 46,3% 0,5% 1,0%
Tidaholm Norra 1311 15,9% 30,6% 21,9% 31,7% 6,9% 50,3% 49,7% 0,2% 0,9%
Tidaholm Västra 1307 20,6% 27,9% 20,4% 31,1% 8,3% 47,4% 52,6% 0,1% 0,8%
Tidaholm Östra 1413 18,8% 26,7% 22,1% 32,4% 8,7% 47,8% 52,2%   0,9%
Tidaholms Innerstad 1539 23,4% 23,5% 19,5% 33,7% 9,5% 48,2% 51,8%   1,6%
Tidaholm 9932 19,0% 28,0% 24,5% 28,6% 8,5% 49,8% 50,2% 0,2% 1,0%

http://www.val.se