Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Falköping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Falköpings Andra 12176 17,4% 29,5% 24,5% 28,6% 8,0% 50,5% 49,5% 0,3% 1,1%
Falköpings Första 12280 19,3% 28,5% 23,6% 28,7% 8,2% 48,1% 51,9% 0,2% 1,2%
Falköping 24456 18,4% 29,0% 24,0% 28,6% 8,1% 49,3% 50,7% 0,3% 1,2%

http://www.val.se