Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kil

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Boda 656 16,6% 28,2% 26,4% 28,8% 6,2% 51,7% 48,3% 0,8% 1,8%
Dalliden 1723 16,7% 27,0% 21,9% 34,4% 7,2% 48,5% 51,5% 0,2% 1,7%
Fagerås 673 19,6% 30,6% 25,1% 24,7% 8,5% 51,6% 48,4% 0,3% 1,8%
Frykerud 675 15,9% 31,1% 29,5% 23,6% 6,4% 50,7% 49,3% 0,6% 1,6%
Sannerud 1792 18,7% 28,1% 20,4% 32,8% 8,8% 48,6% 51,4% 0,2% 1,3%
Stenåsen 1674 18,3% 33,1% 28,7% 19,8% 8,4% 49,3% 50,7% 0,1% 1,0%
Tolita 636 15,1% 33,3% 27,2% 24,4% 8,3% 52,8% 47,2% 0,3% 1,4%
Vikstad 1388 12,5% 32,9% 23,7% 30,9% 6,2% 50,8% 49,2% 0,3% 1,7%
Kil 9217 16,8% 30,3% 24,6% 28,3% 7,6% 49,9% 50,1% 0,3% 1,5%

http://www.val.se