Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Charlottenbergs omland 1369 17,5% 31,7% 26,2% 24,5% 9,1% 54,1% 45,9% 0,6% 3,1%
Charlottenbergs tätort 1032 18,6% 25,2% 22,2% 34,0% 7,6% 47,9% 52,1% 0,9% 7,1%
Koppom 1151 14,8% 23,0% 28,9% 33,3% 6,1% 50,8% 49,2% 1,3% 1,8%
Köla-Skillingmark 889 15,2% 26,7% 26,7% 31,5% 6,1% 51,9% 48,1% 1,2% 2,1%
Åmotfors 1131 17,2% 26,8% 25,8% 30,2% 7,8% 53,9% 46,1% 0,2% 1,1%
Eda 5572 16,7% 26,9% 26,0% 30,3% 7,4% 51,9% 48,1% 0,8% 3,0%

http://www.val.se