Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Likenäs 610 12,0% 23,1% 29,7% 35,2% 4,4% 51,5% 48,5% 0,3% 2,5%
Oleby 992 16,6% 30,9% 26,4% 26,0% 7,0% 52,2% 47,8% 0,7% 1,5%
Stöllet 824 14,7% 19,1% 25,2% 41,0% 7,3% 49,8% 50,2% 0,4% 0,7%
Svenneby 1429 20,9% 28,8% 24,8% 25,6% 8,8% 49,8% 50,2% 0,3% 1,5%
Sysslebäck 985 10,4% 23,0% 24,8% 41,8% 4,8% 53,2% 46,8% 1,5% 4,2%
Torsby Norra 1755 18,2% 27,0% 24,3% 30,5% 7,9% 50,4% 49,6% 0,4% 1,4%
Torsby Södra 1303 15,0% 25,2% 20,6% 39,1% 6,3% 45,7% 54,3% 0,1% 1,5%
Vitsand 700 12,0% 24,6% 24,3% 39,1% 5,3% 55,6% 44,4% 1,9% 2,1%
Östmark 930 16,1% 23,1% 26,9% 33,9% 6,3% 51,5% 48,5% 1,5% 1,7%
Torsby 9528 15,8% 25,5% 24,8% 33,8% 6,8% 50,6% 49,4% 0,7% 1,8%

http://www.val.se