Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Storfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bjurtjärn 917 11,6% 25,8% 31,0% 31,6% 4,8% 52,8% 47,2% 1,1% 0,7%
Lungsund 501 14,0% 24,2% 28,7% 33,1% 5,4% 53,1% 46,9% 0,6% 1,4%
Storfors Centrala 1703 13,8% 26,3% 25,8% 34,1% 7,0% 50,0% 50,0% 1,0% 1,5%
Storfors 3121 13,2% 25,8% 27,8% 33,2% 6,1% 51,3% 48,7% 1,0% 1,2%

http://www.val.se