Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hammarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarskär 1393 13,1% 40,7% 23,0% 23,3% 7,7% 50,1% 49,9% 0,2% 1,6%
Haga 1509 15,8% 29,2% 23,9% 31,0% 6,2% 51,3% 48,7% 0,1% 1,7%
Hallersrud 1719 11,5% 41,7% 26,4% 20,4% 6,2% 51,7% 48,3% 0,2% 1,5%
Hammar 1338 12,9% 43,2% 23,9% 20,0% 7,0% 50,6% 49,4% 0,2% 1,9%
Klöverud 1470 13,2% 38,4% 27,3% 21,0% 7,6% 49,9% 50,1% 0,2% 1,8%
Lövnäs 1363 16,3% 40,8% 26,5% 16,4% 10,1% 50,5% 49,5% 0,4% 1,9%
Mörmon 1367 15,9% 28,5% 22,8% 32,8% 7,8% 45,6% 54,4% 0,4% 0,9%
Skoghall 1334 17,3% 27,3% 26,2% 29,2% 8,1% 49,3% 50,7% 0,5% 2,5%
Hammarö 11493 14,4% 36,3% 25,1% 24,2% 7,5% 49,9% 50,1% 0,3% 1,7%

http://www.val.se