Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Munkfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Munkfors Centrala 1569 16,6% 20,3% 21,8% 41,4% 7,5% 47,4% 52,6% 1,0% 0,6%
Munkfors Södra 470 16,0% 30,0% 29,8% 24,3% 6,8% 54,0% 46,0% 1,3% 1,3%
Munkfors Västra 910 15,6% 27,9% 24,7% 31,8% 7,7% 52,4% 47,6% 1,0% 1,3%
Munkfors 2949 16,2% 24,2% 24,0% 35,7% 7,5% 50,0% 50,0% 1,1% 0,9%

http://www.val.se