Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Forshaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Deje 1710 14,3% 26,8% 26,8% 32,0% 7,1% 49,7% 50,3% 0,5% 1,3%
Dejefors 1466 18,9% 26,8% 24,9% 29,4% 9,3% 49,8% 50,2% 0,8% 1,4%
Forshaga 1884 15,3% 31,4% 19,7% 33,6% 6,9% 48,7% 51,3% 0,1% 1,9%
Grossbol 1846 15,5% 35,8% 24,3% 24,4% 7,6% 49,8% 50,2% 0,4% 2,1%
Skived 1873 16,4% 36,0% 22,5% 25,1% 8,4% 51,0% 49,0% 0,3% 1,3%
Forshaga 8779 16,0% 31,6% 23,5% 28,9% 7,8% 49,8% 50,2% 0,4% 1,6%

http://www.val.se