Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Grums

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Slottsbron 1226 17,5% 28,1% 28,8% 25,6% 7,6% 51,2% 48,8% 0,2% 1,7%
Grums Centrala 1023 18,1% 29,4% 26,0% 26,5% 7,5% 49,1% 50,9% 0,1% 1,0%
Grums Norra 874 14,2% 27,0% 29,9% 28,9% 7,8% 51,4% 48,6% 0,9% 1,6%
Grums Södra 753 19,9% 29,6% 23,0% 27,5% 8,9% 51,7% 48,3% 0,5% 1,1%
Grums Västra 1211 18,2% 23,9% 16,8% 41,0% 8,8% 48,2% 51,8%   1,2%
Segmon 588 13,8% 24,3% 26,2% 35,7% 6,1% 53,1% 46,9% 0,9% 1,0%
Slottsbron 940 14,3% 30,7% 24,8% 30,2% 7,1% 52,1% 47,9% 0,1% 1,7%
Värmskog 521 15,0% 22,1% 32,8% 30,1% 7,5% 51,2% 48,8% 0,4% 0,4%
Grums 7136 16,6% 27,2% 25,4% 30,7% 7,8% 50,7% 49,3% 0,3% 1,3%

http://www.val.se