Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Årjäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Holmedal-Karlanda 1016 15,2% 27,6% 28,3% 28,9% 7,1% 51,4% 48,6% 0,8% 1,0%
Sillerud 810 13,8% 29,6% 24,8% 31,7% 7,7% 54,4% 45,6%   0,9%
Töcksfors 1610 17,7% 33,4% 21,1% 27,8% 7,3% 50,7% 49,3% 0,3% 3,9%
Årjäng N 1272 18,6% 24,1% 21,7% 35,5% 7,1% 47,1% 52,9% 0,2% 2,8%
Årjäng V 1239 16,0% 29,6% 25,7% 28,7% 6,8% 51,7% 48,3% 1,0% 2,6%
Årjäng Ö 868 18,7% 30,9% 23,8% 26,6% 9,0% 49,0% 51,0% 0,2% 1,8%
Årjäng 6815 16,8% 29,3% 23,9% 29,9% 7,4% 50,5% 49,5% 0,4% 2,4%

http://www.val.se