Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlstads Västra 34487 23,5% 29,5% 22,0% 25,0% 8,1% 48,2% 51,8% 0,4% 2,4%
Karlstads Östra 36153 22,8% 31,0% 22,1% 24,1% 10,0% 48,8% 51,2% 0,3% 2,2%
Karlstad 70640 23,1% 30,3% 22,0% 24,6% 9,1% 48,5% 51,5% 0,3% 2,3%

http://www.val.se