Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kristinehamn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björneborg 891 12,5% 25,0% 28,7% 33,8% 4,4% 51,1% 48,9% 1,0% 1,9%
Broängen-Stenfallet 1219 15,3% 24,8% 24,7% 35,2% 6,7% 49,5% 50,5% 0,2% 1,1%
Bäckhammar-Nybble 1093 12,5% 23,3% 27,5% 36,6% 5,7% 50,7% 49,3% 0,4% 1,4%
Djurgården 748 12,3% 28,6% 23,7% 35,4% 7,1% 51,3% 48,7% 0,3% 0,7%
Enserud 625 14,6% 20,3% 18,6% 46,6% 6,1% 41,6% 58,4%   1,3%
Fältet-Landa 1219 17,1% 32,9% 29,1% 20,9% 8,3% 49,5% 50,5% 0,2% 1,1%
Innerstaden 1467 20,5% 20,4% 18,1% 41,0% 7,8% 42,5% 57,5% 0,2% 3,9%
Kurlanda-Skäringsbol 892 24,8% 32,1% 23,7% 19,5% 10,4% 52,0% 48,0%   1,5%
Malmen 916 22,2% 29,3% 22,7% 25,9% 9,7% 50,2% 49,8% 0,1% 1,4%
Rudskoga 537 11,5% 25,0% 30,2% 33,3% 4,8% 51,6% 48,4% 0,4% 0,9%
Sanna 808 15,6% 22,5% 24,8% 37,1% 6,8% 48,8% 51,2% 0,1% 0,6%
Stenstaliden-Sandfallet 1486 16,4% 27,5% 22,7% 33,5% 7,7% 48,7% 51,3% 0,5% 1,0%
Strand-Ålkärr 1148 17,3% 30,6% 27,8% 24,3% 7,2% 49,4% 50,6% 0,2% 1,1%
Södermalm-Smedby 1194 15,2% 29,3% 26,3% 29,2% 7,7% 49,6% 50,4% 0,2% 1,8%
Varnum 1542 11,6% 28,8% 29,8% 29,8% 6,1% 52,0% 48,0% 0,2% 1,9%
Villastaden-Marielund 1440 18,8% 28,7% 24,0% 28,6% 9,4% 50,1% 49,9% 0,4% 0,9%
Ölme 1075 14,0% 32,2% 26,6% 27,2% 6,8% 51,9% 48,1% 0,5% 0,8%
Östermalm 724 14,4% 31,5% 25,4% 28,7% 6,4% 50,7% 49,3% 0,4% 2,5%
Kristinehamn 19024 16,1% 27,5% 25,2% 31,2% 7,3% 49,5% 50,5% 0,3% 1,5%

http://www.val.se