Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hagfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekshärad-Västanberg 1908 12,9% 23,6% 27,4% 36,2% 6,6% 49,7% 50,3% 1,4% 0,9%
Hagfors Centrum 1817 20,9% 21,4% 22,7% 35,0% 8,9% 48,8% 51,2% 0,2% 1,3%
Hagfors Norra-Gustav Adolf 1616 11,5% 25,9% 30,4% 32,1% 5,3% 51,4% 48,6% 0,8% 1,6%
Hagfors Östra 1417 13,5% 27,2% 26,1% 33,2% 6,4% 51,2% 48,8% 0,5% 1,3%
Råda-Höje 1458 11,6% 23,6% 29,7% 35,1% 5,6% 51,8% 48,2% 1,0% 1,6%
Sunnemo-Uddeholm 1428 11,5% 23,5% 29,6% 35,4% 5,2% 51,8% 48,2% 2,0% 1,3%
Hagfors 9644 13,9% 24,1% 27,5% 34,6% 6,4% 50,7% 49,3% 1,0% 1,3%

http://www.val.se