Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Arvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Agneteberg Arvika 1817 18,5% 33,1% 24,5% 23,8% 7,9% 48,1% 51,9% 0,2% 1,4%
Degerängen Arvika 1081 22,9% 32,5% 22,8% 21,8% 9,6% 50,5% 49,5% 0,2% 3,5%
Dottevik Arvika 1134 20,8% 26,7% 28,0% 24,4% 8,5% 51,5% 48,5% 0,4% 2,4%
Edane-Mangskog-Vikene 2077 13,7% 28,2% 26,7% 31,5% 5,4% 51,1% 48,9% 0,4% 1,2%
Glava 769 10,4% 22,9% 28,2% 38,5% 3,9% 51,1% 48,9% 1,8% 1,7%
Gunnarskog-Bogen 1612 15,1% 26,5% 25,7% 32,6% 6,8% 51,2% 48,8% 1,0% 1,7%
Haga Arvika 1048 20,0% 23,9% 21,0% 35,1% 8,4% 46,4% 53,6% 0,8% 1,9%
Jössefors Arvika 947 14,8% 35,2% 27,0% 23,0% 6,4% 54,7% 45,3% 0,7% 1,8%
Minneberg Arvika 1211 27,1% 26,1% 19,3% 27,5% 9,1% 45,3% 54,7% 0,6% 1,6%
Rosendal Arvika 1045 18,9% 30,4% 28,9% 21,8% 9,4% 51,1% 48,9% 0,1% 1,2%
Solberga Arvika 1641 17,9% 18,4% 15,7% 48,1% 5,4% 42,2% 57,8% 0,1% 1,5%
Solvik Arvika 1274 14,3% 31,5% 27,1% 27,2% 7,6% 52,8% 47,2% 0,6% 1,6%
Stavnäs-Högerud 1155 14,0% 30,5% 26,5% 29,0% 7,3% 51,6% 48,4% 0,7% 2,4%
Styckåsen Arvika 1176 20,0% 20,3% 17,7% 42,0% 6,8% 42,5% 57,5% 0,3% 1,7%
Taserud Arvika 971 12,6% 36,0% 23,8% 27,6% 6,8% 50,8% 49,2% 0,5% 1,8%
Älgå-Ny 1272 12,8% 28,9% 28,7% 29,6% 5,3% 52,0% 48,0% 0,4% 1,4%
Arvika 20230 17,1% 28,0% 24,3% 30,5% 7,1% 49,4% 50,6% 0,5% 1,7%

http://www.val.se